(ph. Vivien Maron/ blazer: vintage, top: Mango, pants: Mango, shoes: CCC, 
lipstick: Golden Rose #105)

Long time no see people! The past two months have been pretty hectic with moving, getting all my papers verified, and getting used to my new school, and its system. But now I am slowly adjusting the everything, so that means more time for the blog!
Though I plan on having a full post about the cultural differences between Europe and America, but today I want to focus on one difference - the way people dress. I wore this outfit to school and people thought I was a teacher/adult. Many students were PJ's; though it looks very comfortable, I try to restrain myself from wearing something straight out of bed; (Okay, I may have worn some sweatpants and a sweatshirt once - I had two tests that day people!). In Poland, most girls and guys, at least, always put in effort into what she/he is wearing. Though styles do vary, you can seek someone trying to state a message into what they are wearing; whether it's "Hey, I got new shoes" or "I am feeling great about my lipstick". Do not get me wrong, people in the States do put effort into what they are wearing, but most of the time a pair of Birkenstocks and and a pair of Lulu Lemon's leggings will do just fine.Not saying this is bad - but different.

Have a great week guys!

Dawno już mnie tutaj nie było! Dwa ostatnie miesiące były bardzo chaotyczne z przeprowadzką, papierami i przyzwyczajeniem się do nowej szkoły i systemu. Pomimo tego, powoli, małymi kroczkami, przyzwyczajam się, więc to oznacza więcej czasu na bloga!
Planuję cały post poświęcony różnicom kulturalnympomiędzy Europą i Ameryką, ale teraz chcę się skupić się na jednej różnicy - sposób ubierania się. Miałam ten komplet na sobie w szkole i dużo osób pomyliło mnie z dorosłym, bądź nauczycielem. Dużo uczniów ubiera się w piżamy, chociaż to wygląda tak wygodnie, probuję się hamować przed tym stylem (dobra, RAZ założyłam piżamę do szkoły - miałam dwa egzaminy ludzie!). W Polsce, kobiety i mężczyźni, co najmniej, zawsze poświęcają jakąkolwiek energię, kiedy się ubierają, Chociaż style się różnią, można zauważyc kiedy ktoś postara się z swoim ubiorem. Jest jakiś komunikat, jak "Oh, patrzcie na moje buty" czy "Mam na sobię tę szminkę bo czuję się w niej świetnie". Nie zrozumcie mnie źle, ludzie w Stanach starają się z swoim ubiorem, lecz większości czasu wystarczają sandały typu Birkenstock i legginsy z Victoria Secret. Nie mówię, że to źle - tylko inne.

Miłego tygodnia wszystkim!(ph. Daria Szczurek/ blazer: vintage, shirt: vintage, skirt:vintage, shoes: TjMaxx, backpack: Promod)

 When ever I have a bad day and all I want to do is just lay around the house, I usually put on something comfy and watch the best 90's teen movie "Clueless". Cher was the perfect girl to relate to: beautiful, smart, well dressed and bubbly. She would always had a witty explanation for her actions and never gave in. I loved that both of our names started with a "C"; I named my blog after that movie because she felt, what I felt when it came to the core of things - clueless. And since it is the 20th anniversary since the movie's release, I had to take advantage of that (and this yellow blazer) to show my appreciation to "Clueless". To another 20 years! Have a lovely week (and good luck with the new school year everyone!).    

Kiedy miewam gorszy dzień i tylko pragnę leżyć na kanapie, często zakładam coś wygodnego i   włączam najlepszy film dla nastolatków z lat 90-tych "Clueless". Cher, moim zdaniem, była idealną dziewczyną do naśladowania: piękna, mądra, zawsze ładnie ubrana i milutka. Zawsze miała zabawne powody za jej czynami i nigdy nie dwała się innym. Kocham to, że obie nasze imiona zaczyną na literę "C". Nazwałam swojego bloga na cześć filmu bo czuła, co ja czułam jeśli chodzi o podstawy rzeczy- "clueless". I z powodu tego, że to 20 rocznica od wypuszczenia filmu musiałam wykorzystać okazję (oraz tą żółtą marynarkę), żeby pokazać wyrazy uznania. Życzę następnych, pamiętliwych 20 lat! Miłego tygodnia wszystkim (i powodzenia z nowym rokiem szkolnym!). 

(ph. Mom/ dress: H&M; sandals: TjMaxx; purse: Zara; sunglasses: Forever 21; earrings: H&M)


Another quick walk down memory lane. I remember the heat, cold and blue water, and delicious ice cream AKA Croatia. Oh, I will miss the summer (especially in Europe!).

Kolejna przechadzka po alei wspomnien. Pamiętam gorące powietrze, zimna i niebieska woda oraz pyszne lody czyli Chorwacja. Oh, jak będę tęskniła za lato (szczególnie w Europie!).


(zdj. Patrycja Chmiel/ dress: Zara, sandals: TjMaxx)

Big news everybody! I moved to the U.S.A (North Carolina to be more exact). Moving and changing schools is exposing a different side of me. I'm more tired, hungry and cranky... Am I turning into a toddler? Hopefully time will prove wrong. Though this post and a couple more will be pictures taken in Poland, you'll see more "american" posts in the future. For now let's just appreciate Rzeszów's landscapes. Have a great week, xoxo

Bardzo ważne wiadomości! Przeprowadziłam się do Stanów (do Północnej Karoliny, dokładniej). Przeprowadzka i zmiana szkoły odsłania nową twarz. Jestem bardziej zmęczona, głodna, mam humory... czy zamieniam się w noworodka? Mam nadzieje, że czas pokaże, że nie. Ten post i kilka następnych będą zdjęciami z Polski ale za niedługo będę miała "amerykańskie" posty w przyszłości. Na razie doceńmy piękne scenerię w Rzeszowie. Miłego tygodnia, xoxo