Monday, November 17, 2014

Blue Print


(ph. Paulina Jakubowska/ jacket: Evan-Picone (vintage), blouse: vintage, jeans: Zara, shoes: H&M scarf: H&M, purse: Nine West, sunglasses: Forever 21) 

As I get older, I pay more attention on the condition, cut and how a garment fits my body (I try to forget 2010 self when I thought really oversize sweaters and ugly 90's printed skirts looked good). When I was younger I believed the more clothes I have in my closet the merrier. I regret it now because I have to find a way the get ride of what's left of my whatever-vintage-hipster faze (this is best name I came up with).

 Wraz z wiekiem coraz większą uwagę zwracam na kondycję, krój oraz jak dany ciuch leży na mnie (próbuje zapomnieć o sobie z 2010 roku, kiedy myślałam, że swetry extra-oversize i brzydkie nadruki na spódnicach z lat 90-tych wyglądały dobrze). Kiedy byłam młodsza wierzyłam, że im więcej mam ciuchów w szafie, tym lepiej. Żałuje teraz tych kupionych rzeczy, ponieważ muszę znaleźć sposób na pozbycie się tego, co zostało z mojej "nie-obchodzi-mnie-vintage-hipster" fazie (to najlepsza nazwa, jaką wymyśliłam).Coming back on topic I am absolutely amused by old clothing (like my mom's blazer from the 90's). It's hard for me to believe how 20 years have passed by and this jacket shows no damage, I haven't found a single loose thread - only a button has fallen off! I'm sure this is all thanks to my mom but more importantly the company (which is Evan-Picone).

Wracając to tematu jestem oszołomiona starymi ciuchami (jak ta marynarka mojej mamy z lat 90-tych). Trudno uwierzyć, że przeżyła 20 lat bez zniszczeń. Nie znalazłam żadnej wystającej nitki – odpadł tylko guzik! Na pewno to zasługa mojej dbającej mamy, ale dużo także zależy od firmy (czyli Evan-Picone).
Digging for information about past owners or the house opens my range about fashion. It helps me find that there are more brilliant minds besides Karl Lagerfeld, Nicolas Ghesquiere or Miuccia Prada. Though I admire these creators I won't (and can't) spend thousands of dollars on a cream chiffon or on a small McQueen clutch. The best place to find good quality and reasonable price are vintage shops - don't mix them up with secondhand stores (here are some from ELLE.pl).

Szukając informacji o wcześniejszym właścicielu czy o domu mody poszerzam moje horyzonty na temat mody. Pomaga mi to znaleźć inne genialne umysły, oprócz Karl'a Lagerfeld, Nicolas'a Ghesquiere albo Miuccia Prada. Chociaż podziwiam i szanuje tych kreatorów to nie chcę (i nie mogę) wydać tysięcy na szyfonową bluzkę czy na małą, błyszczącą kopertówkę od McQueena. Najlepszym miejscem na znalezienie ciuchów o dobrej kondycji i przystępnej cenie są sklepy vintage - nie mylić ze szmateksem ( Tutaj mamy kilka na ELLE.pl ). I love Zara, Mango and Topshop but at the end of the day my closet is full of unique and classic (and sometimes smelly...) pieces that will surely live for decades - all from thrift and vintage shops!

Kocham Zarę, Mango i Topshop, ale pod koniec dnia moja szafa jest pełna unikatowych, klasycznych (i czasami śmierdzących) ciuchów, które na pewno zostaną mi na długie lata - i większośc z secondhandów i sklepów vintage!

Thursday, November 6, 2014

Classic Act(ph. Paulina Jakubowska/ Blouse: Love & Liberty, skirt: Bershka, shoes: Report, clutch: vintage, sunglasses: Oscar De La Renta)

Lately I've realized that I've been dressing by my version of the primary colors: white, camel and black (sometimes I like adding to the palette with "crazy" colors such as dusty pink or royal blue!). I can't help on levitating myself to this color family - there too easy to compose with. I know how to style my Zara, high-wasted, dark denim jeans over one hundred ways where as my wool, orange Mango sweater only three.

Ostatnio zauważyłam, że ubieram się często według mojej wersji podstawowych kolorów: biele, kamele i czernie (czasami lubię zaszaleć i dołączyć do swojej palety "szalone" barwy, jak pudrowy róż czy królewski niebieski!). Nie mogę się powstrzymać od lewitowania się do tej gamy barw - są aż zbyt łatwe do komponowania. Umiem stylizować swoje wysoko-stanowe dżinsy od Zary na ponad 100 sposobów,a swój sweter z Mango tylko trzy.


And yet again my New Yorker persona has yet won... again in today's outfit. I just can't completely cooperate my wardrobe with the 90's, grunge trend fetish that is VERY slowly dying. I mean I adore Courtney Love, flannels and a good plum lipstick but I've been seeing too many beanies looking like a condom worn by 14 year old girls with the same Pull & Bear (the one of the polishes Forever 21 type stores) parka with acid wash jeggings and calling it "a grunge inspired OOTD".
Excuse my off topic rant but I just had to write about this - I wouldn't have been able to hold it in me any longer.

Po raz kolejny moja nowojorska persona wygrała ponownie... w dzisiejszym stroju. Nie potrafię w pełni znaleść miejsce w mojej szafie dla trendu fetyszu lat 90-tych, który BARDZO powoli już umiera. To znaczy, uwielbiam Courtney Love, flanele i szminki w kolorze śliwki, ale zbyt często widuje czternastoletnie dziewczyny w "beanie", które przypominają kondomy. Plus mają jeszcze na sobie tą samą parkę z Pull & Bear z wytartymi jegginsami i nazywają to " OOTD zainspirowana grungem".
 Proszę wybaczyć moje odbiegania od tematu, ale nie mogłam już wytrzymać bez napisania tego.

Anyway though I try to push myself to more daring options like wearing a fedora (hasn't happened yet) I always like to crawl back to my safe haven by going all black and calling it a day.

W każdym razie ,kiedy próbuję zmuszać się do bardziej ryzykownych opcji ,jak zakładanie fedory (jeszcze tego nie zrobiłam )Powracam  jednak do bezpiecznego przystaniu ,ubierając się na czarno i zakończyć dzień. 

Tuesday, October 28, 2014

Gossip Girl


It may have been about a month since I've posted something (but who is counting?). For that I'd like to thank high school. I thought it would be a place to meet new people (right), to start fresh (right) and since it's my first time walking down the halls of this building I would have at least a month of "light-heart" lessons (wrong). Now instead of ending my day with reading "The Alchemist" in bed, I end it with "It's just chemistry" due to my test in two days. I'm just counting the days until Christmas break....
'Til the next post (hopefully sooner than this thought of the day)!

Możliwe, że minął miesiąc odkąd wstawiłam posta (ale kto to liczy?). Za to chciałabym podziękować liceum. Myślałam, że to miejsce, aby poznać nowych ludzi (tak), zacząć wszystko od nowa, świeżo (tak) i z powodu,że dopiero od niedawna wędruję korytarzami tego budynku, myślałam, że pazdziernik będzie miesiącem "lekkich lekcji" (nie). Teraz zamiast kończyć swój dzień z "Alchemika" w łóżku, to kończę z "To prostu chemia", z powodu kartkówki, którego mam za dwa dni. Już liczę dni do przerwy świątecznej...
Do następnego postu (mam nadzieje, że stania się to wcześniej, niż to przemyślenie dnia)!

(ph. Paulina Jakubowska/ demin jacket: vintage, sweater: Forever 21, skirt: H&M, shoes: Massimo Dutti, sunglasses: Betsy Johnson, bag: DKNY, pearl bracelet: gift, gold bracelet: Forever 21)

Monday, September 29, 2014

Ultraviolence


Lately I realized I like to go against the tide with trends. When everyone wore neon, I had on pastels. 90’s grunge was in every closet, I stuck to the 50’s. Now Air Maxes, Nikes and any other sneaker is “in”, while I started wearing heels (and learnt to walk in them). Don’t get me wrong – I love wearing running shoes to long coats or skirts, but I’ve finally appreciated the power high heels give you. From the posture to just looking put together, the click-clack sound automatically brings a Beyonce (#Flawless) feel to my day.

 
Ostatnio zauważyłam, że lubię iść pod prąd z trendami. Kiedy wszyscy nosili neon, ja wolałam pastele. Grunge lat 90-tych był w każdej szafie - u mnie znajdowało swoje miejsce lata 50-te. Teraz modne są Air Max’sy, Nike i każdy inny sportowy but, podczas polubiłam obcasy (i nauczyłam się w nich chodzić). Nie zrozumcie mnie zle – kocham nosić adidaski z długim płaszczem albo z spódnicą, ale wreszcze doceniłam siłę, które obcasy przynoszą. Od postury do wyglądania poukładanie, dzwięk stukających obcasów odrazu powodują, że czuję się pewniej.
 
When I was younger I had many adventures with tripping, falling on my face and walking barefoot – all because of HEELS. It has taken me almost 16 years to find the perfect pair which I bought in New York this past vacation. Strappy, chunky and black – that was all I need for these babies to find themselves in my wardrobe. The best way to check if shoes are good for walking? One night out in Soho and the streets will judge. Thankfully these lovelies passed and a day in Cracow with them on didn’t scare me anymore.

Kiedy byłam młodsza miałam wiele prygód wywracając się, podając na twarzy i chodząc na boso –  wszystko przez OBCASY. Zajeło mnie prawie 16 lat, żebym znalazła idealną parę, które kupiłam w Nowym Jorki na tych wakacjach. Proste, czasne i grube – tyle wystarczyło, żeby te małe cudzeńka znalazły się w mojej szafie. Najlepszy sposób, żeby sprawdzić czy buty nadają się do noszenia? Jedna noc w Soho i ulicę będę sędzią. Na szczęście te piękne przeszły test i dzień w Krakowie z tymi butami nie wydawało się takie straszne.   
(ph. Karolina Betleja/ Coat: Vintage Army, sweater: Forever 21, trousers: Tj Maxx, sunglasses: Oscar De La Renta, shoes: Report Signature)

Sunday, September 14, 2014

New York is always a good idea


Lets talk New York. Lets talk Manhattan. Lets start from Uptown.
Central Park is a classic place to visit (thank you every movie with Tim Hanks and Meg Ryan!). Not only because it is so iconic but also it's the cheapest place to eat. All I needed was a lunch box and a rock and you can call me a happy camper. I also love sleeping, reading and just relaxing on the fresh grass. It feels like an actual home. And to top it off there is always something going on - a jazz band playing next to the zoo, roller-skaters showing off tricks or a show filming a scene (last episode of Gossip Girl anyone?).

Pogadajmy o Nowym Jorku. Pogadajmy Manhattan. Zacznijmy od Uptown.
Central Park to klasyczne miejsce do zwiedzenia (dziękuję filmy z Tom Hanks i Meg Ryan w rolach głównych!). Nie tylko dlatego, że jest ikonowy, ale też jest najtańszym miejscem do zjedzenia. Potrzebowałam tylko pudełko na drugie śniadanie i głaz i można mnie nazywać szczęśliwą. Uwielbiam również spać, czytać i relaksować na tej świeżej trawie. Jest uczucie jakby się było w domu. Na dodatek zawsze coś się dzieje - zespół jazzowy grająca niedaleko zoo, rolkarze popisujących się nowymi sztuczkami bądź jakiś serial kręci jakiś odcinek (pamiętamy ostatni odcinek Plotkary?)Next is the Upper East Side (so many GG moments - sorry/not sorry if you're sick of it). Not only can you visit The Metropolitan Museum of Art and see world's history in 2 mln square feet but also divine food at (shocking) not so expensive restaurants and explore the rich elite part of the city. You guys have no idea how sitting on simple, 5 mln dollar apartment staircases can make you feel like a Waldorf or Van Der Woodsen.

Następnie mamy Upper East Side (tyle momentów związanych z GG - przepraszam nie przepraszam jak masz dość). Nie tylko można odwiedzić Metropolitan Muzeum Sztuki i zobaczyć dzieje ludzkości w 19000 m2, lecz można zjeść boskie jedzenie w (o dziwo) niezbyt drogich knajpkach i odkryć bogate elitowe część miasta. Nie macie pojęcia jak siedzenie na prostych schodkach do apartamentów wart 5 mln dolarów może spowodować, że czujesz się jak z rodziny Waldorf czy Van Der Woodsen.
Skipping through Midtown I managed to find myself in Times Square. I can't say much because everyone knows everything about this little spot but 1. Always keep an eye on people giving out tickets for a Broadway show and 2. DO NOT eat there because you can only buy American (not new yorker) food.

Pomijając przez Midtown udałam się do Times Square. Nie mogę wiele napisać na ten temat bo wszystko już jest omawiane już o tym małym punkcie, lecz zapamiętajcie 1. Zawsze miejcie oczy otwarte na ludzi, którzy rozdawają darmowe bilety na spektakl na Broadway i 2. NIE polecam jeść tam ponieważ można tylko kupić amerykańskie jedzenie (nie nowojorskie).  
Next stop - Soho! My favorite NY neighborhood. Though the cheapest article of clothing I had found were some Stella McCartney trousers for 107$ (of course they didn't have me size!) and the most expensive item was a SL fur coat for 30k$ - I still loved strolling from store to store and pretending to be so rich that I don't buy anything. P.S Thank you ... at Saint Laurent for a wonder talk and water. And the best time to visit is at night a Friday night when all the fashion people go out and show of what they bought the other day. And I think they're playing a game with others: Guess how much I payed for this stretched-out, basic, black sweater? (Minimum 150.78$). I love the confidence that flows throw the streets, expecting me to wear anything Alexander Wang as if I might see him and hoping for a high-five from him.

Następny przystanek - Soho! Moja ulubiona dzielnica w NY. Pomimo, że najtańszą ciuch to były spodnie od Stelly McCartney za 107$ (oczywiście nie mieli mojego rozmiaru!), a najdroższa rzecz to był futrzany SL płaszcz za 30-tyś.$ - to uwielbiałam przechadzać od sklepu do sklepu i udawać, że jestem taka bogata, że nic nie kupię. P.S dziękuje ... w Saint Laurent za cudowną rozmowę i wodę. Najlepszą porę na zwiedzenie dzielnicy jest nocą piątkowy wieczór gdzie fashionistki wychodzą, żeby pokazać się w nowo kupionych strojach. Myślę, że próbują grać w grę z innymi: Zgadnij za ile kupiłam swój rozciągnięty, zwykły, czarny sweter? (Minimalnie 150.78$). Kocham tą pewność siebie płynąca przez ulice, które oczekują odde mnie, żebym miała na sobie rzeczy Alexander Wang'a jakbym przypadkowo go zobaczyła i  czekała w nadziei na piątkę od niego.

Lastly we have the Financial District. From 9/11 to visiting the Statue of Liberty (by the way it was my first seeing the monument). I believe it's the perfect neighborhood for newcomers to start discovering when coming to New York. It's one of the more clean districts and Century 21 usually will have a sale (90% off!).

Na koniec mamy Financial District. Od 9/11 to zwiedzania Statuę Wolności (przy okazji to był mój pierwszy raz widząc pomnik). Wierzę, że to najlepsza dzielnica, aby zaczynać odkrywanie Nowego Jorku. To jedna z bardziej czystych okolic i Century 21 zapewne ma swoje wyprzedaże (minus 90%!).There we have it - my tour around the North-East States! Thank you all for joining me and hopefully there will be more places in the future to explore and write about. 'Till the next post, xoxo

Oto mamy już koniec przygody po pólnocno-wschodnej Ameryki! Dziękuję za wspólną podróż i miejmy nadzieje, że w przyszłości będę więcej miejsc do zwiedzenia i opisania. Do następnego postu, xoxo


(Driving on the Brooklyn Bridge at night! And yes this photo is supposed to be shakey.)

(ph. Friend and me/ sweater: Forever 21, skirt: Century 21, shoes: Zara, earrings: Forever 21)