(ph. Mom/ dress: H&M; sandals: TjMaxx; purse: Zara; sunglasses: Forever 21; earrings: H&M)


Another quick walk down memory lane. I remember the heat, cold and blue water, and delicious ice cream AKA Croatia. Oh, I will miss the summer (especially in Europe!).

Kolejna przechadzka po alei wspomnien. Pamiętam gorące powietrze, zimna i niebieska woda oraz pyszne lody czyli Chorwacja. Oh, jak będę tęskniła za lato (szczególnie w Europie!).


(zdj. Patrycja Chmiel/ dress: Zara, sandals: TjMaxx)

Big news everybody! I moved to the U.S.A (North Carolina to be more exact). Moving and changing schools is exposing a different side of me. I'm more tired, hungry and cranky... Am I turning into a toddler? Hopefully time will prove wrong. Though this post and a couple more will be pictures taken in Poland, you'll see more "american" posts in the future. For now let's just appreciate Rzeszów's landscapes. Have a great week, xoxo

Bardzo ważne wiadomości! Przeprowadziłam się do Stanów (do Północnej Karoliny, dokładniej). Przeprowadzka i zmiana szkoły odsłania nową twarz. Jestem bardziej zmęczona, głodna, mam humory... czy zamieniam się w noworodka? Mam nadzieje, że czas pokaże, że nie. Ten post i kilka następnych będą zdjęciami z Polski ale za niedługo będę miała "amerykańskie" posty w przyszłości. Na razie doceńmy piękne scenerię w Rzeszowie. Miłego tygodnia, xoxo