As summer is passing by I decided to look around my city (FYI it’s Rzeszow) and I thought to take pictures somewhere. So my photographer and I went to this old passage to some apartments with beautiful doors and I fell in love. You can see the paint chipping off but if it would have been fixed then they’d be perfect. After taking the photos I thought it would be good to go sightseeing – so we did.  I was pleasantly surprised that we have beautiful cottages (now schools), old flats (maybe from thw war still), vintage cafes and much more. But it was better when I looked inside all of these buildings. The architecture was marvelous – staircases with metal loops, windows full of flowers and chairs and tables styled in a 1930’s way. Not only there were vintage-inspired but modern and simple gardens.  And as I was sitting in one I was amused that a little city can hide so much beauty and interesting places within. I encourage you to go and find those little cafes, flats or (if you live on the country side) a creek, path or maybe a restaurant with an exciting décor. Have a nice week! :)

Lato przemija więc zmotywowało mnie żebym przyjrzała się dokładniej mojego miasta (czyli Rzeszów) i pomyślałam, żeby porobić zdjęcia. Więc mój fotograf i ja posłyszmy do pięknej kamieniczki gdzie znajdywały się drzwi w których się zakochałam. Można zobaczyć złuszczającą się farbę ale gdyby poświęcić trochę czasu na naprawę to zapewniam was wyglądałyby idealnie! Po zdjęciach uznałam, że dobrym pomysłem byłoby zwiedzić swoje miasto – i tak zrobiłam. I byłam mile zaskoczona, że mamy tutaj wiele kamienic (może jeszcze z czasów wojny), piękne dworki (teraz szkoły), stare kafejki and wiele więcej. A lepiej kiedy było patrzyło się bliżej tych cudownych budynków. Architektura była rewelacyjna – zwijane schody z metalowymi pierścieniami w nich, okna pełno kwiatów oraz krzesła i stoły w stylu 30-stych. Nie były tylko historyczne ale również nowoczesne i proste budowle i ogrody. Jak siedziałam w jednym z takich ogrodów to byłam zachwycona, że małe miasto a tyle ciekawych miejsc w nim. I teraz zachęcam was żebyście znaleźli te kafejki, kamienice lub (jak mieszkacie na wsi) rzeczki, uliczki boczne lub restauracja z ciekawym wystrojem. Miłego tygodnia! :)


(photo: Kaja Jakóbczyk/ shirt: secondhand, shoes: china town, pants: Vero Moda, earrings: Parafois, bag: Brooklyn flea market, bracalet: gift) 

P.S Two new things – I got a haircut and… I’M LEAVING THIS SATURDAY TO THE USA (for the whole month)!!!!  I’m so happy, I might not write but I’ll try to post some pictures (mostly NY and PA) so keep out for that (if not then I will for sure post some on my Instagram).

P.S Dwie nowe wiadomości  - mam nową fryzurę i… LECĘ DO STANÓW W TĄ SOBOTĘ (na cały miesząc)!!! Tak się cieszę, może nie będę pisała ale chyba będzie post z zdjęciami (większości z Nowego Jorku i Pensylwanii) więc zaglądajcie (ja nie będzie to na pewno dodam na Instagram).

  Summer has come upon us which means sun, the beach and with that you need a fit body which means FITNESS (hope that this word didn’t scare you!). Now let’s just this straight I’m not fitness instructor or anything – I just want to share my experience. I’m happy with my body but as every girl I have some complexes like I hate my thighs, they’re a bit massive so I tried to go on diets but as a food-lover I didn’t hang on long. After 2 years of trying this year summer I promised myself that I will jog twice a day and eat everything that I would usually eat except sweets. It was a struggle at first but I would replace unhealthy with healthy foods, instead of sitting on the couch I would go out with my friends to play soccer or just go on a walk with my dog and I really like that type of lifestyle. And so I’m proud to say since the June 23rd I have not eaten any cakes, candy bars, chips or fast foods. I run daily about 2 km and I feel fantastic! In the beginning I felt a bit sick and tired but as General Lewis B Puller said “pain is weakness leaving your body”. Now I don’t even want to eat sweets (before I was a hardcore sweet eater). Working out changed me and my body and it was one of the best decisions of my life – now it’s your turn: Do you want to be fit and happy or not satisfied and complaining about your weight? Anyway here’s a quote that I always say to myself: stay strong, stay happy, stay healthy.

Lato nadeszło co oznacza słonce, plaża I z tym nadchodzi ładne ciało czyli FITNESS (niech Cię nie przestraszyło!). Zanim wniknę dalej w temat to chciałabym powiedzieć , że nie jestem instruktorką fitness albo czymś podobny – tylko chcę podzielić się doświadczeniem. Jestem szczęśliwa z swoim ciałem ale jak każda dziewczyna mam kompleksy jak to, że nie na widzę swoich ud są masywne więc próbowałam przechodzić na diety and jako miłośniczka jedzenia nie wytrzymałam długo. Po 2 latach ciągłego męczenia się z tym problemem obiecałam, że w tym roku tego lata będę biegać dwa razy na dzień i jeść co bym normalnie zjadła oprócz słodyczy. Na początku było trudno, ale, żeby pomóc sobie zastępowałabym niezdrowym z zdrowym np. jedzenie czy niż siedzenie na kanapie to bym szła z znajomymi na piłkę albo na spacer z psem i bardzo spodobało mi się taki styl życia. Więc jestem dumna, że od 23 czerwca nie zjadłam żadnych, ciast, ciasteczek, chipsów albo fast-foodów. Dzienne biegam po 2 km i czuję się fantastycznie! Na początku czułam się trochę chora, ale jak Generał Lewis B Puller powiedział „Ból jest słabością, który znika z ciała”. Teraz nawet nie mam ochotę na słodkie (a wcześniej byłam wielkim smakoszem). Ćwiczenie zmieniło moje życie and był jednym z najlepszych decyzji i moim życiu – a więc teraz twoja kolej: chcesz być szczęśliwa i mieć zdrowe ciało czy zostać tą dziewczyną, która jest szczęśliwa, ale skarży się na wagę? I przy okazji chcę podzielić się cytatem, który mówię sobie najczęściej: Bądź mocna, bądź szczęśliwa, bądź zdrowa.

(Photo: Paulina Jakubowska/shirt: New York shop, corset: vintage, skirt: Promod, shoes: Nike, sunglasses: H&M) 

P.S If you want to know what exercises I do than here’s a link to Ewa Chodakowska Youtube page (she is really good!).

P.S Jak chcecie wiedzieć jakie ćwiczenia wykonuję, to macie link do Ewy Chodakowskiej kanał na Youtube (jest fantstyczna!).